CZĘŚCIOWE URUCHOMIENIE KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ od dnia 27.05.2020 r. / Stara Kamienica; Chromiec/