Bilety

Rodzaje biletów

Bilety miesięczne
/ważne we wszystkie dni miesiąca/ można nabyć w punkcie ksero poniżej przystanku Podwale w stronę Cieplic /ulica Sobieskiego 6/ w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00.
Bilety jednorazowe
Bilety jednorazowe można nabyć tylko i wyłącznie u kierowcy.

Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138.