CZĘŚCIOWE URUCHOMIENIE KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ OD DNIA 25.05.2020 R.